Kỹ năng sống cho trẻ EagleSkill

Kỹ năng sống cho trẻ

Tại sao phải rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ? Rèn luyện kỹ năng sống sẽ giúp trẻ nhanh chóng hoà nhập và khẳng định vị trí của mình trong tập thể, mà xa hơn là một cộng đồng, xã hội. Chính vì vậy, việc rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ là điều vô […]

Tiếng Anh trẻ em

Tiếng Anh Trẻ em

Nội dung bài học, hấp dẫn, sống động. Phát triển kỹ năng càn thiết của công dân toàn cầu. Hoạt động trải nghiệm ngay tại lớp học. Học và tiến bộ từng ngày. Nội dung học Level 1 Chuẩn bị cho các con vào chương trình tiểu học. Cung cấp vốn từ, mẫu câu đơn […]

Lời cha dặn các con trước khi du học

lời cha dặn khi con đi du học

Trên đời này, đa không có tiền thì chẳng nói được điều gì. Điều đầu tiên con phải học là học về tài chính. Cái ngành mình theo học có thể là bất kì ngành nào nhưng mình vẫn phải học về tài chính. Ngành học nào không quan trọng, quan trọng là cái con […]

Trường EagleKids chúc mừng năm mới 2019