Lời cha dặn các con trước khi du học

lời cha dặn khi con đi du học

Trên đời này, đa không có tiền thì chẳng nói được điều gì. Điều đầu tiên con phải học là học về tài chính. Cái ngành mình theo học có thể là bất kì ngành nào nhưng mình vẫn phải học về tài chính. Ngành học nào không quan trọng, quan trọng là cái con […]

Trường EagleKids chúc mừng năm mới 2019