Lời cha dặn các con trước khi du học

Trên đời này, đa không có tiền thì chẳng nói được điều gì. Điều đầu tiên con phải học là học về tài chính. Cái ngành mình theo học có thể là bất kì ngành nào nhưng mình vẫn phải học về tài chính. Ngành học nào không quan trọng, quan trọng là cái con học.

Học về tài chính để con có thể hiểu được các chỉ số liên quan trong các doanh nghiệp, trong một quốc gia, trong một nền kinh tế toàn cầu, các chỉ số tài chính có ảnh hưởng đến nhau như thế nào. Để điều khiển những thứ đó mình cần sự thông minh tài chính.

Điều thứ 2 mình phải học, không nhất thiết là học trong trường, mà trong thời gian mình ở đó, mình học về ý tưởng sáng tạo. Ý tưởng sáng tạo cũng là điều rất quan trọng. Sáng tạo không phải là nghĩ ra những thứ điên điên, mà sáng tạo là nhằm phục vụ loài người.

Đơn giản nhất là phục vụ một nhóm cộng đồng, lớn hơn là quốc gia, là loài người. Mình cần sáng tạo thứ có thể giải quyết vấn đề của họ. Đó là ngành khoa học kĩ thuật hoặc là ứng dụng trong nền tảng công nghệ, phần mềm.

Điều thứ 3 là bên cạnh tài chính là kinh doanh, marketing, bán hàng. Marketing và bán hàng là tâm lý con người. Giải quyết vấn đề của con người và ở cấp độ tâm lý thì đó là marketing.

Hãy xem video dưới đây để nắm rõ phương pháp dạy con:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *