Tiếng Anh trẻ em

 1. Nội dung bài học, hấp dẫn, sống động.
 2. Phát triển kỹ năng càn thiết của công dân toàn cầu.
 3. Hoạt động trải nghiệm ngay tại lớp học.
 4. Học và tiến bộ từng ngày.

Nội dung học

Level 1

 • Chuẩn bị cho các con vào chương trình tiểu học.
 • Cung cấp vốn từ, mẫu câu đơn giản cho bé thực hành.
 • Luyện âm, nhận diện chữ cái tiếng Anh

Level 2

 • Cung cấp từ vựng và mẫu câu căn bản về chủ đề liên quan tới cuộc sống hàng ngày.
 • Nói được chủ đề tên gia đình, các đồ vật, động vật.
 • Nghe hiểu các câu ngắn.

Level 3

 • Mở rộng từ vựng , đặt câu hỏi cơ bản

Level 4

 • Phát triển vốn từ và cấu trúc để miêu tả các đồ vật, con người, cảnh vật…
 • Nghe hiểu các đoạn ngắn về đề tài quen thuộc
 • Nói được thành câu chuyện đơn giản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *